Stiftelsen Gyllenkrokens korttidsboende ligger på Garverigatan i centrala Göteborg.  Vår primära målgrupp är personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten. Till korttidsboendet kommer du via socialtjänsten om du har en tillfällig kris i din boendesituation.

Korttidsboende på GarverigatanDet kan röra sig om akut bostadslöshet, mellanstation till annat boende eller att man tillfälligtvis behöver större stöd under dygnet för att bryta isoleringen i hemmet. Det är ett bra alternativ för de som varit inskrivna inom psykiatrisk vård men som inte är klara för att flytta hem till sin egen bostad. Korttidsboendet ligger i samma hus som Gyllenkrokens aktivitetshus där det finns stora möjligheter till gemenskap och studiecirklar eller bara för att fika eller äta lunch.


Personal: Det arbetar 6 personal i korttidsboendet på rullande schema dag, kväll och natt. Dagtid vardagar arbetar 2 personal aktivt med våra boende. Personalens har kontinuerlig utbildning och handledning.

Studiebesök/boendeintervju:Följande frågor är viktiga att ta upp för att underlätta beslut om plats i korttidsboendet.

  • · Medicin
  • · Öppenvårdkontakt
  • · Hot och våld
  • · Suicid
  • · Missbruk

Studiebesöket tar ca 30 - 45 minuter beroende på förhandsinformation om sökande. Svar om plats i boendet skall kunna ges i vissa fall omgående om andra fall inom ett dygn. Vi vill att det planeras datum för uppföljning inom 2 veckor efter inflyttning där alla parter har en möjlighet att utrycka sina önskningar.

Medicin - ansvaret ligger hos varje boende om att fullfölja sin ordination. Personal har inget ansvar för medicinering, men kan i särskilda fall stötta och påminna de som behöver stödet. Detta som ett led i att självständigt hantera sin medicinering.

Öppenvårdskontakt - en bra och kontinuerlig kontakt underlättar arbetet i boendet och den framtida planeringen för varje person.

Hot och Våld - är helt oacceptabelt i boendet men den sökandes historia utesluter inte en plats i boendet. Dock är det av största vikt att alla parter är överens innan inflyttning om villkoren.

Suicid - den sökandes historia utesluter inte en plats i boendet. Det är av största vikt att personens psykiatriska öppenvårdskontakt, Gyllenkroken och personen är överens om att platsen är den bästa för empatisk, säker och professionell omvårdnad för återhämtning.

Missbruk - boendet bygger på drogfrihet. Vi har ingen direkt yttre tidsgräns för hur länge personen skall vara drogfri innan inflyttning. Det är mer personens droghistorik som avgör lämpligheten och möjligheten att förbli drogfri under vistelsen i boendet. Alla parter måste vara överens innan inflyttning om villkoren vid upptäckten om missbruk. Att använda alkohol eller andra droger är inte tillåtet inom Stiftelsen Gyllenkrokens verksamheter.


För mer information kontakta:
föreståndare Emma Wig på 031-80 89 95 eller 0707-22 85 78


Korttidsboendet:
Det finns 14 enkelrum fördelat på 3 våningar. Varje våning har egen matsal och tv-rum med toaletter och dusch. Alla boende har en egen nyckel som är en värdehandling. Nyckeln går till det egna rummet och till entrén. Man kan komma och gå när man önskar men att man skall ha en daglig kontakt med personal. Rummen är enkelt möblerade med säng, garderob och nattduksbord. För de som önskar ha egen tv är det inget hinder. Det finns tillgång till sängkläder, handukar och hygienartiklar på varje våning. Det finns en tvättstuga i huset. Personal dygnet runt.

Måltider: Alla måltider ingår, Café Koopen serverar lunch/middag måndag – fredag kl 12.00 – 13.30 finns alltid ett vegetariskt alternativ för de som önskar. De som föredrar annan mat eller av annan orsak inte äter all husmanskost finns möjligheten att på den våning man bor tillaga sin egen lunch/middag. På helger lagar boende och personal mat tillsammans.

Husmöten: Boende och personal skall tillsammans skapa en så trivsam miljö om möjligt. Måndagar på kvällen träffas boende och personal för att diskutera den kommande veckans arbetsschema. Tillsammans gör boende och personal upp om vem på respektive våning som är behjälplig med städning, inköp av matvaror eller är med och lagar mat till helgen. Husmötena är också de boendes forum för att ge kritik, beröm och synpunkter men också önskemål förändring.

Arbetsmetod: Vårt kontaktmannaskap bygger på att skapa trygghet och gemenskap. Vårt stöd utgår från ett helhetsperspektiv där de boendes egna resurser skall stödjas så långt som möjligt och på bästa sätt. Vår insats förbereder varje boende att de skall komma finna en trygghet och välbefinnande att de blir redo för nästa steg.

Genomförandeplan: De boende skall ha en plan om sysselsättning/målsättning under tiden i boendet. Det är av stor vikt att värdera vår insats i arbetet med ett uppdrag från socialtjänsten, som är rimligt i förhållande till placeringstiden. Möten med handläggare skall hållas regelbundet var 3e månad om inte annat är avtalat.

Aktivitet/sysselsättning: Vi har ett aktivitetshus där varje boende har möjlighet att delta i en eller fler kurser i mån av plats. Det finns även ett ekonomiskt aktivitetsstöd som gör det möjligt för våra boende att söka andra alternativ utanför vår verksamhet. Viktiga kontaktmöjligheter som utnyttjas är bl.a. olika föreningar, klubbar och kursverksamheter.