Den 27 april anordnade Länsstyrelsen en utbildningsdag "Utvecklingstraumas betydelse för barns uppväxt" tillsammans med verksamheterna Solrosen, Gyllingen och Bojen.
Syftet var att sprida kunskap om utvecklingstraumas betydelse för barns uppväxt.

Se Utvecklingstraumas betydelse för barns uppväxt med Dag Nordanger