Läs mer om vikariat på Gyllingen, och hur du söker under Jobba med oss!