VÄLKOMMEN!

Öppen förskola är till för dig som är förälder och har erfarenhet av egen psykisk ohälsa och har barn upp till 6 år. Den psykiska ohälsan kan ha uppkommit i samband med att du blivit förälder eller ha funnits innan. Partner och andra anhöriga är också välkomna.

Öppna förskolan är öppen TISDAGAR KL 10-13 (drop-in kl 10-11) och FREDAGAR KL 12-14 (drop-in kl 12-12.30).

Det behövs ingen föranmälan, man kommer när man kan. Vi startar med drop-in mellan kl 10 och 11. Varje träff innehåller lek, fika och sångstund. Ibland pratar vi om teman som barns behov, psykisk hälsa, föräldraskap och trygghet. Det kommer även inbjudna gäster, till exempel dietist eller fysioterapeut någon gång per termin. På sommaren brukar vi göra en utflykt till Slottsskogen.

För mer information eller om du vill boka in ett studiebesök ring 031-80 89 92 eller maila gyllingen[at]gyllenkroken.se.

VI ERBJUDER MÖJLIGHETER!

  • Att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter
  • Att tillsammans med ditt barn delta i lustfyllda aktiviteter och uppleva nya saker i en trygg miljö
  • Att knyta nya kontakter med andra föräldrar
  • Att stärkas i din föräldraroll tillsammans med ditt barn
  • Att få ökad kunskap om hur psykisk ohälsa kan påverka föräldraskapet samt strategier för att hantera detta

Utgångspunkter på Gyllingen:

  • Föräldrar är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv
  • Föräldrar vill sina barns bästa
  • Kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp