VÄLKOMMEN!

Småbarnsgruppen är till för dig som är förälder till ett barn som är 0-2 år och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan kan ha uppkommit i samband med att du blivit förälder eller ha funnits innan. Även anhöriga är välkomna.

Gyllingens småbarnsgrupp är öppen TISDAGAR KL 10-13

Det behövs ingen föranmälan till gruppen, man kommer när man kan. Vi startar med drop-in mellan kl. 10 och 11. Varje träff innehåller lek, fika, skapande och sångstund. Ibland pratar vi om teman som barns behov, psykisk hälsa, föräldraskap och trygghet.

För mer information eller om du vill boka in ett studiebesök ring 031-80 89 92 eller maila gyllingen[at]gyllenkroken.se.

VI ERBJUDER MÖJLIGHETER!

  • Att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter.
  • Att tillsammans med sitt barn delta i lustfyllda aktiviteter och uppleva nya saker i en trygg miljö.
  • Att knyta nya kontakter med andra föräldrar.
  • Att stärkas i sin föräldraroll tillsammans med sitt barn.
  • Att få ökad kunskap om hur psykisk ohälsa kan påverka föräldraskapet samt strategier för att hantera detta.

Utgångspunkter på Gyllingen:

  • Föräldrar är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv.
  • Föräldrar vill sina barns bästa.
  • Kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp.