GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är den EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018, och som reglerar digital hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Nedan följer information om hur vi behandlar personuppgifter, cookies, säkerhet med mera.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi vill göra dig som är besökare uppmärksam på att vi generellt inte har något behov av att behandla personuppgifter digitalt.

VI HANTERAR FÖLJANDE UPPGIFTER:

  • Namn, adress, organisationsnummer/personnummer, telefonnummer, e-postadress. Hantering av bild och ljud kan också förekomma.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till någon studiecirkel i vår verksamhet. De uppgifter vi hanterar om dig är uppgifter som du lämnat till oss. Vi sparar uppgifterna för att kunna administrera våra kurser samt skriva kursintyg.

Vid deltagande i vår podcast spelas ljudfiler in och publiceras på vår hemsida. Deltagande är helt frivilligt och vi inhämtar ett skriftligt samtycke.

Om du skickar e-post till oss så får vi din mail-adress, vilket räknas som hantering av personuppgift.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER

Vi spar dina uppgifter så länge vårt samarbete pågår. Det finns rutiner kring gallring av personuppgifter när de inte längre är nödvändiga.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över den personuppgiftshantering som rör dig.
Du har rätt att be om att få dina personuppgifter raderade.
Du har rätt att avböja marknadsföringsmaterial från oss och kan göra så genom att följa instruktionerna för avregistrering i utskick av våra nyhetsbrev.

HUR VI SKYDDAR UPPGIFTER OCH INFORMATION

Vi har ett systematiskt dataskyddsarbete med rutiner för att säkra skyddet av personuppgifter.
Vår hemsida har kryptering genom SSL-certifikat.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL VÅRA VILLKOR

Om vi ändrar något av våra villkor uppdaterar vi informationen på denna sida.
Senast uppdaterad 30/4 2020.

KONTAKTA OSS GÄRNA

Om du har frågor kontakta oss på 031-808995 eller info@gyllenkroken.se

Dataskyddsombud: Diana Hörnström: diana.hornstrom@gyllenkroken.se

Personuppgiftsansvarig: Emma Simonsson Vento: emma.vento@gyllenkroken.se

COOKIES

På vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vår sida använder cookies för att skilja på om sidans besökare är nya eller återkommande samt underlätta för besökaren att röra sig på hemsidan. Cookies är inte skadlig programvara och kan inte komma åt eller ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Det går att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser. Detta medför dock att funktionaliteten på vissa sidor försämras eller att vissa funktioner inte är tillgängliga.

GOOGLE ANALYTICS

Med Google Analytics får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Vi kan även använda informationen vid felsökningar. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

placerar cookies på din dator som gör att efter ditt besök på en hemsida kan Google visa dig annonser som du kan vara intresserad av. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Om vi använder Google AdWords kan vi genom kod därifrån se vilka länkar som ledde till klick. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

GOOGLE ADWORDS REMARKETING

placerar cookies på din dator som gör att efter ditt besök på en hemsida kan Google visa dig annonser som du kan vara intresserad av. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Läs mer om hur Google använder olika cookies
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv

Läs mer om hur Google Analytics använder insamlad data
https://policies.google.com/privacy?gl=se

Läs integritetspolicy här

Läs om samtycke till publicering här