Sanna, som läser sista terminen på psykologprogrammet i Göteborg skriver sitt examensarbete under hösten. Det kommer att handla om hanteringsstrategier som barn till föräldrar med psykisk ohälsa använt sig av för att bemästra sina uppväxtförhållanden under barndomen.

Sanna söker nu intervjudeltagare som är minst 18 år och vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa. Ett tredje kriterie som Sanna har är att du bedömer dig vara vid så god psykisk hälsa att du kan besvara frågor som kan väcka svåra känslor. Intervjuerna kommer att ske i Gyllingens lokaler.

Om du har frågor, vill ha mer information eller anmäla intresse för att delta kan du maila till gussannaso[a]student.gu.se eller höra av dig till personalen på Gyllingen så förmedlar vi kontakten.