Vi bjuder in dig som är mellan 15 och 25 år till mötesplats med fokus på att vara ung och anhörig till någon med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Vi träffas på onsdagarna klockan 16.00-17.30. Mötesplatsen är en öppen grupp, dvs man deltar de onsdagar som man kan. Vi är alltid två ledare och vi brukar ha ett tema att samtala kring (till exempel ung anhörig, tankar och känslor och familjeroller).

Syftet med mötesplatsen är att träffa andra i liknande situation, att få prata och diskutera om svårigheter kopplat till anhörigskapet och att få nya verktyg för att hantera din vardag som ung anhörig. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om du vill anmäla dig till mötesplatsen. Du når oss på gyllingen[at]gyllenkroken.se eller telefon 031-80 89 92.