Vi planerar för start av nya stödgrupper i slutet av januari 2023. Vi erbjuder grupper för barn och ungdomar 7-18 år. Grupperna är indelade i barn- mellan- och tonårsgrupp för de olika åldrarna. I en stödgrupp får deltagarna möjlighet att träffa andra i liknande situation. Gemensamt för alla är att någon i familjen har en psykisk sjukdom. Här på vår hemsida kan du läsa mer om våra teman och upplägget för en stödgrupp. Du kan också se en kort film där vi berättar mer. För att delta i en stödgrupp, kontakta oss via mail eller telefon och boka in ett studiebesök 😊 Kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp.