Vi erbjuder STÖDSAMTAL för dig som är minst 18 år och har vuxit upp med någon i familjen med psykisk sjukdom eller ohälsa. Det är vanligt att tankar, känslor och frågor kring uppväxten gör sig påminda när man är på väg ut i vuxenlivet. Ibland kan detta göra att det blir svårt att vara i nära relationer eller att känslor blir överväldigande och svåra att hantera. Att berätta sin historia för någon och fundera över hur uppväxten har påverkat en, är avlastande och hjälpsamt. Stödsamtal kan ge nya perspektiv och verktyg för att hantera sitt liv på ett hälsosamt sätt. Ofta kommer man på samtal en gång i veckan, men det kan också vara mer sällan. Vi kommer tillsammans överens om hur många gånger vi ska träffas. 

På onsdagarna kl 16.00-17.30 erbjuder vi MÖTESPLATS FÖR UNGA ANHÖRIGA 15-25 år. Detta är en öppen grupp, där man deltar när man kan. Vi är alltid två ledare och brukar ha med ett tema att samtala kring, t.ex. anhörigskap, tankar och känslor eller familjeroller. Syftet med mötesplatsen är att träffa andra i liknande situation och utbyta tankar och erfarenheter av hur det är att växa upp med och leva med någon i sin familj som har psykisk ohälsa eller sjukdom. Genom att dela erfarenheter med andra kan man också få med sig nya användbara verktyg för att hantera livet. Vi vet att det kan kännas svårt och nervöst att prata om sina erfarenheter med andra, men det är alltid okej att bara lyssna. De som kommer till vår mötesplats har berättat om att det är så viktigt och värdefullt att kunna dela saker med andra som förstår och har upplevt liknande saker.

Ring 031-80 89 92 eller maila gyllingen[at]gyllenkroken.se för att få mer information om stödsamtal och mötesplats.