Vi erbjuder stödsamtal för dig som är minst 18 år och har vuxit upp med någon i familjen med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

Det är vanligt att tankar, känslor och frågor kring uppväxten gör sig påminda när man är på väg ut i vuxenlivet. Ibland kan detta göra att det blir svårt att vara i nära relationer eller att känslor blir överväldigande och svåra att hantera. Att berätta sin historia för någon och fundera över hur uppväxten har påverkat en, är avlastande och hjälpsamt. Stödsamtal kan ge nya perspektiv och verktyg för att hantera sitt liv på ett hälsosamt sätt.

Ofta kommer man på samtal en gång i veckan, men det kan också vara mer sällan. Vi kommer tillsammans överens om hur många gånger vi ska träffas. 

Ring 031-80 89 92 eller maila gyllingen[at]gyllenkroken.se för att få mer information om stödsamtal.