Vi är Gyllenkroken

Stiftelsen Gyllenkroken är en idéburen organisation, politiskt och religiöst obunden med ändamål att skapa en meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga.

På Gyllenkroken är vår ambition att förbättra människors villkor och samhällets attityder till psykisk sjukdom. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och skall behandlas med respekt. Vi arbetar utifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och vill ta ansvar för sitt liv.

Vår vision

Ett samhälle som ger utrymme för alla.
Med det menar vi ett socialt hållbart samhälle fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering, där mångfald och respekt för människors olikheter råder.

Vår vision är också ett samhälle där alla har rätt till ett värdigt liv, fungerande samhälleliga stödfunktioner samt en tillgänglig och fungerande psykiatrisk och somatisk vård - lika för alla.

 

På gång

Våra personliga mailadresser är: förnamn.efternamn[a]gyllenkroken.se
I och med att du mailar oss, så samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som framgår av mailet. Se även Integritetspolicy/GDPR nedan.
 

Kontakta oss

Administration

Tel. 031-80 89 95

Christina Ikonen
Ekonomi/fakturering

Imad Yassine Engström
Vaktmästeri/IT

Leif Fernberg
Vaktmästeri/Utegruppen