När någon i familjen mår dåligt påverkar det alla

Gyllingen ger stöd till barn och ungdomar som har någon i sin familj med psykisk ohälsa eller sjukdom. Hos oss kan du träffa andra i samma ålder och liknande situation. Barn och ungdomar känner sig ofta ensamma om sin situation och känslor av oro, stress, skuld och skam är vanliga. Att få möta andra i samma ålder och i liknande situation och få ta del av ny kunskap är avlastande och förebygger egen psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att prata med varandra i familjen om den psykiska ohälsan eller sjukdomen, men ett öppnare samtalsklimat bidrar till ökad trygghet och förståelse för varandra. Såväl barn som föräldrar bär ofta på många fantasier och tankar om sin situation, och det kan underlätta att prata om dessa med varandra och någon utomstående.

Välkommen till oss på Garverigatan 2!

Vi erbjuder stödgrupper och tisdagsöppet för barn och ungdomar 7-18 år. Här kan du läsa mer om stödgruppsmetoden och om vilka teman som vi tar upp i stödgrupperna.

För dig som är 18 år och äldre finns det möjlighet till samtalsstöd.

Föräldrar med barn 0-2 år är välkomna till småbarnsgruppen (öppen verksamhet på tisdagarna kl 10-13)

Vi erbjuder Beardslees familjeintervention  som är en metod för att öppna samtalsklimatet i familjen med fokus på barns och föräldrars olika upplevelser av psykisk sjukdom.

Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail för att få mer information , rådgivning, anmäla till grupper eller boka studiebesök. Vi finns tillgängliga vardagar mellan 8.30 och 16.30.


Aktuellt inför höstterminen


Nya stödgrupper startar vecka 37 (föranmälan krävs)

Vi planerar att starta en TONÅRSGRUPP och en BARNGRUPP. Grupperna kommer att ha sina träffar på måndagar och onsdagar (ännu inte bestämt vilken grupp som ses vilken dag). Det går redan nu att anmäla sig till grupperna och att komma på studiebesök.  Ring eller maila för mer information.

Öppen verksamhet på tisdagarna

Vi startar igen den 23 augusti.

Kl. 10-13: Öppet för föräldrar och barn 0-2 år (drop-in mellan 10 och 11)

Kl. 15.00-16.30 Öppet för barn 7-18 år (aktivitetsprogram kommer)

Samtalsstöd

Vi har möjlighet att starta upp några nya samtalskontakter till hösten. Vi börjar alltid med ett studiebesök. Kontakta oss via mail eller telefon.


 

Infofilmer från vår Youtubekanal

Länkar och information

Vi vet att det finns många barn och unga som lever i familjer där någon har psykisk ohälsa eller sjukdom, däremot är det långt ifrån alla dessa som söker stöd hos oss. Vi är beroende av att ni som möter dem i ert arbete informerar om att vi finns och ibland kanske även hjälper till att ta kontakt eller komma på studiebesök. Det kan ibland kännas obekvämt eller svårt att ta upp frågor kring psykisk ohälsa eller sjukdom kopplat till föräldraskap, men vår erfarenhet är att de allra flesta uppskattar att få prata om det. Kontakta oss gärna för att rådgöra kring hur man kan hjälpa barn, unga och föräldrar i dessa situationer.

Att gå i grupp eller samtal på Gyllingen bör dock aldrig vara en insats i en akut situation och det är viktigt att föräldrar så långt det är möjligt är med som initiativtagare. Om vi upptäcker att ett barn eller en ungdom är i behov av fortsatt eller annan typ av stöd försöker vi alltid hjälpa till att hitta det.

 När är det lämpligt att gå på Gyllingen?

o När det inte är en akut situation i hemmet, till exempel våld, akut (ohanterad) psykisk sjukdom, pågående separation/skilsmässa/flytt

o När vi bedömer att barnet är moget nog att fungera i grupp och kan ha mer nytta än stress av att delta i gruppen ( minimiålder 7 år)

o Om ingen av föräldrarna motsätter sig medverkan (kan dock vara en pågående process under grupptiden att informera och motivera föräldrar)

o Om inte för många andra insatser pågår samtidigt

o När man inte har gått i grupp förut (om ett barn vill gå flera gånger så rekommenderar vi en termins mellanrum)

Vi kommer gärna ut och informerar om vår verksamhet i arbetsgrupper, på mottagningar eller i skolor. Det är mycket viktigt och värdefullt för oss att ha goda kontakter och nätverk för att vi tillsammans ska kunna stötta så många barn och unga som möjligt!

Gyllingen finansieras med föreningsbidrag från Göteborgs stad och har Göteborgs kommun som primärt upptagningsområde. Vi kan dock ta emot familjer från kranskommunerna mot en kostnad. Kontakta oss i så fall, vi har upparbetade rutiner för detta.

Folder om hela Gyllingens verksamhet kan vi sända dig via brev.

Folder om Gyllingens småbarnsgrupp hittar du här

Affisch för Gyllingens småbarnsgrupp 2022 hittar du  här

Folder om Beardslee familjeintervention hittar du här

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

På gång

Våra personliga mailadresser är: förnamn.efternamn[a]gyllenkroken.se

Kontakta oss

Gyllingens gruppledare:

Kjell Andersson

Vibeke Johansson

Lisa Gustafsson

Skicka e-post till oss genom att skriva förnamn.efternamn@gyllenkroken.se
Tel: 031-808992

I och med att du mailar oss, så samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som framgår av mailet. Se även Integritetspolicy/GDPR nedan.