När någon i familjen mår dåligt påverkar det alla

Gyllingen ger sedan snart tjugo år tillbaka stöd till barn och ungdomar som har någon i sin familj med psykisk ohälsa eller sjukdom. Hos oss kan man träffa andra i samma ålder och liknande situation i grupp eller få enskilt stöd genom samtal. De viktigaste målen med verksamheten är att ge barn och ungdomar mer kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom och hur det kan påverka familjen samt att öka kommunikationen i familjen. Vi erbjuder också föräldrastöd enskilt och i grupp.

Barn och ungdomar känner sig ofta ensamma om sin situation och känslor av oro, stress, skuld och skam är vanliga. Att få möta andra i samma ålder och i liknande situation och få ta del av ny kunskap är avlastande och förebygger egen psykisk ohälsa. Många gånger kan det vara svårt att prata med varandra i familjen om den psykiska ohälsan eller sjukdomen, men ett öppnare samtalsklimat bidrar till ökad trygghet och förståelse för varandra. Såväl barn som föräldrar bär ofta på många fantasier och tankar om sin situation, och det kan underlätta att prata om dessa med varandra och någon utomstående.

Vem kan få stöd på Gyllingen?

Vi erbjuder gruppdeltagande och individuella kontakter för barn och ungdomar från 0-18 år, unga vuxna och föräldrar. Längre ner på sidan kan du läsa mer om hur grupperna är indelade och hur man går tillväga för att söka stöd. Vi startar nya grupper varje termin och tar emot enskilda kontakter löpande under året.

Vi arbetar pedagogiskt och deltagandet är kostnadsfritt. Vi är fristående från kommunen och psykiatrin och arbetar på vårdnadshavares uppdrag. 

Följ oss på Facebook

Se filmen om Gyllingen av Dan Ying och Kjell Andersson

Läs mer

Grupper för barn och unga 0-18 år och föräldrar

Vi erbjuder gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar.

Barn- och ungdomsgrupper är indelade i ålder ungefär som skolan:

Barngrupp från 6 år

Mellangrupp från 9 år

Tonårsgrupp från 13 år

Det är mellan fem och tio deltagare i varje grupp och alltid två ledare. Gruppen träffas en gång i veckan under en termin (1,5 timme varje gång).

I gruppen får du möjlighet att träffa andra som har det liknande hemma som du. Då kan det kännas lättare att prata om vad man har varit med om och hur man mår eller ställa frågor som man funderar över. Du får också lära dig mer om psykisk ohälsa och sjukdom och om hur det kan påverka familjen, känslor och försvar, gränser och kommunikation mm. Varje träff har ett tema och innehåller samtal, lek, övningar och skapande genom till exempel bild. Vi börjar varje träff med att fika tillsammans.

Vi startar nya grupper varje termin och det går bra att anmäla sig när som helst under året. Innan gruppstart träffar vi föräldrar och barn enskilt och berättar mer om vad vi gör och hur vi tänker så att det känns tryggt när gruppen startar. Unga över 15 år kan söka stöd utan föräldrars medgivande, men vi uppmuntrar alltid till att berätta för föräldrar att man går i grupp. 

För föräldrar med barn 0-5 år har vi öppen verksamhet varje tisdag kl 10-12. Där kan man träffa andra föräldrar med erfarenhet av psykisk ohälsa och sjukdom och få möjlighet till skapande, lek, musik och fika tillsammans med sitt barn. Till den här gruppen behöver man inte föranmäla sig, man kommer när man kan. 

Vissa terminer har vi också grupper för unga vuxna.

 

Enskilda stödsamtal

Vi erbjuder enskilda stödsamtal för barn, tonåringar, unga vuxna och föräldrar.

Samtalen kan handla såväl om att få svar på specifika frågor kopplat till en familjemedlems psykiska ohälsa eller sjukdom som om att få möjlighet att sätta ord på sin livssituation i stort. Ofta kommer man på samtal en gång i veckan, men det kan också vara mer sällan. Vi kommer tillsammans överens om hur många gånger vi ska träffas. 

Ring 031-80 89 92 eller maila gyllingen[at]gyllenkroken.se för att få mer information om stödsamtal.

För dig som är barn eller ungdom

Gyllingen vill lära dig som är barn eller ungdom:

• Att det finns andra som varit med om ungefär samma sak som du.

• Att det inte är någons fel att någon i din familj är eller har varit psykiskt sjuk.

• Att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt.

• Att sätta gränser och kunna säga ja till det du vill och nej till det du inte vill.

• Att känna igen och acceptera egna känslor och behov.

Vi som jobbar på Gyllingen har lång erfarenhet av att träffa barn och ungdomar och vi har tystnadsplikt.

Här kan du läsa mer om hur det kan vara att ha en förälder eller ett syskon som har psykisk ohälsa eller sjukdom:

https://www.1177.se/Kronoberg/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-rad1/Att-leva-med-psykisk-sjuk-foralder/

http://kuling.nu/

https://vaga-beratta.1177.se/world/

För dig som är förälder

Våra utgångspunkter är:

• Att föräldrar är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv.

• Att föräldrar vill sina barns bästa.

• Att kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp.

Vi jobbar på föräldrars uppdrag, det vill säga att man inte behöver ansöka om bistånd för att komma till Gyllingen. Vi skriver inga journaler och rapporterar inte till någon myndighet, det går bra att delta anonymt. Vi som jobbar på Gyllingen har lång erfarenhet av att möta barn, ungdomar och föräldrar och vi har tystnadsplikt.

Såväl forskning som erfarenhet visar att det är avlastande och hälsofrämjande för barn och föräldrar att kunna prata om psykisk ohälsa eller sjukdom och hur det påverkar en i familjen. Här kan du läsa mer om hur det kan vara att vara förälder och må psykiskt dåligt:

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Att-vara-foralder-och-ma-psykiskt-daligt/

Du kan alltid söka stöd hos oss när det gäller frågor kring föräldraskap och psykisk ohälsa eller sjukdom. Vi erbjuder enskilda samtal för föräldrar även om inte barnen går i grupp.

För dig som möter barn, unga och föräldrar i ditt arbete

Vi vet att det finns många barn och unga som lever i familjer där någon har psykisk ohälsa eller sjukdom, däremot är det långt ifrån alla dessa som söker stöd hos oss. Vi är beroende av att ni som möter dem i ert arbete informerar om att vi finns och ibland kanske även hjälper till att ta kontakt eller komma på studiebesök. Det kan ibland kännas obekvämt eller svårt att ta upp frågor kring psykisk ohälsa eller sjukdom kopplat till föräldraskap, men vår erfarenhet är att de allra flesta uppskattar att få prata om det. Kontakta oss gärna för att rådgöra kring hur man kan hjälpa barn och unga i dessa situationer.

Att gå i grupp eller samtal på Gyllingen bör dock aldrig vara en insats i en akut situation och det är viktigt att föräldrar så långt det är möjligt är med som uppdragsgivare. Om vi upptäcker att ett barn eller en ungdom är i behov av fortsatt eller annan typ av stöd försöker vi alltid hjälpa till att hitta det.

Vi kommer gärna ut och informerar om vår verksamhet i arbetsgrupper, på mottagningar eller i skolor. Det är mycket viktigt och värdefullt för oss att ha goda kontakter och nätverk för att vi tillsammans ska kunna stötta så många barn och unga som möjligt!

Gyllingen finansieras med föreningsbidrag från Göteborgs stad och har Göteborgs kommun som primärt upptagningsområde. Vi kan dock ta emot familjer från kranskommunerna i vissa fall, till exempel om barn är familjehemsplacerade i annan kommun eller om föräldrar är aktuella i psykiatrin i Göteborg.

Ladda ner vår folder

Ladda ner Gyllingens folder här

På gång

Våra personliga mailadresser är: förnamn.efternamn[a]gyllenkroken.se

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Gyllingens gruppledare:

Einar Trollerud

Kjell Andersson

Savannah Rosén 

Lisa Gustafsson (föräldraledig till januari 2020)

Skicka e-post till oss genom att skriva förnamn.efternamn@gyllenkroken.se
Tel: 031-808992