När någon i familjen mår dåligt påverkar det alla

Gyllingen ger stöd till dig som är barn eller ungdom och har någon i din familj med psykisk ohälsa eller sjukdom. Det är vanligt att den som är anhörig tar ett stort ansvar i familjen eller oroar sig för den som mår dåligt. Ibland kan det leda till känslor av ensamhet, stress eller otillräcklighet. Det är också vanligt att den som är anhörig sätter sina egna behov åt sidan för att hjälpa den som mår dåligt.

Ibland kan det vara svårt att prata i familjen om vad som händer eller att berätta för kompisar om hur man har det. Det kan kännas som att ingen skulle förstå eller att ingen har varit med om liknande.

Här på Gyllingen har vi i mer än 20 år träffat barn och ungdomar som är anhöriga. Hos oss kan du träffa andra i samma ålder och liknande situation. Barn och ungdomar är i fokus, men vi erbjuder också stöd till unga vuxna och familjer i den mån vi kan. 

Vi erbjuder:

Länkar och information

 

Vi vet att det finns många barn och unga som lever i familjer där någon har psykisk ohälsa eller sjukdom, däremot är det långt ifrån alla dessa som söker stöd hos oss. Vi är beroende av att ni som möter dem i ert arbete informerar om att vi finns och ibland kanske även hjälper till att ta kontakt eller komma på studiebesök. Det kan ibland kännas obekvämt eller svårt att ta upp frågor kring psykisk ohälsa eller sjukdom kopplat till föräldraskap, men vår erfarenhet är att de allra flesta uppskattar att få prata om det. Kontakta oss gärna för att rådgöra kring hur man kan hjälpa barn, unga och föräldrar i dessa situationer.

Att gå i grupp eller samtal på Gyllingen bör dock aldrig vara en insats i en akut situation och det är viktigt att föräldrar så långt det är möjligt är med som initiativtagare. Om vi upptäcker att ett barn eller en ungdom är i behov av fortsatt eller annan typ av stöd försöker vi alltid hjälpa till att hitta det.

 När är det lämpligt att gå på Gyllingen?

o När det inte är en akut situation i hemmet, till exempel våld, akut (ohanterad) psykisk sjukdom, pågående separation/skilsmässa/flytt

o När vi bedömer att barnet är moget nog att fungera i grupp och kan ha mer nytta än stress av att delta i gruppen ( minimiålder 7 år)

o Om ingen av föräldrarna motsätter sig medverkan (kan dock vara en pågående process under grupptiden att informera och motivera föräldrar)

o Om inte för många andra insatser pågår samtidigt

o När man inte har gått i grupp förut (om ett barn vill gå flera gånger så rekommenderar vi en termins mellanrum)

Vi kommer gärna ut och informerar om vår verksamhet i arbetsgrupper, på mottagningar eller i skolor. Det är mycket viktigt och värdefullt för oss att ha goda kontakter och nätverk för att vi tillsammans ska kunna stötta så många barn och unga som möjligt!

Gyllingen finansieras med föreningsbidrag från Göteborgs stad och har Göteborgs kommun som primärt upptagningsområde. Vi kan dock ta emot familjer från kranskommunerna mot en kostnad. Kontakta oss i så fall, vi har upparbetade rutiner för detta.

 

Affisch för Gyllingens småbarnsgrupp 2023 hittar du här. En version med mer information hittar du  här.

Affisch för kurs för anhöriga föräldrar hittar du här

Folder om Beardslee familjeintervention hittar du här

En sammanfattning av Gyllingens metod och manual hittar du här

Tryckt folder om Gyllingens verksamhet kan vi sända dig via brev. Maila eller ring oss om du vill ha.

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

 

Vi finns på plats måndag-fredag kl 8.30-16.30. Hör av dig om du vill ha mer information, rådgivning, för anmälan till grupper eller för att boka studiebesök.

Följ oss gärna på sociala medier.

På gång

Våra personliga mailadresser är: förnamn.efternamn[a]gyllenkroken.se

Kontakta oss

Gyllingens gruppledare:

Kjell Andersson

Vibeke Johansson

Lisa Gustafsson

Skicka e-post till oss genom att skriva förnamn.efternamn@gyllenkroken.se
Tel: 031-808992

I och med att du mailar oss, så samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som framgår av mailet. Se även Integritetspolicy/GDPR nedan.