När någon i familjen mår dåligt påverkar det alla

Gyllingen ger stöd till dig som är barn eller ungdom och har någon i din familj med psykisk ohälsa eller sjukdom. Det är vanligt att den som är anhörig tar ett stort ansvar i familjen eller oroar sig för den som mår dåligt. Ibland kan det leda till känslor av ensamhet, stress eller otillräcklighet. Det är också vanligt att den som är anhörig sätter sina egna behov åt sidan för att hjälpa den som mår dåligt.

Ibland kan det vara svårt att prata i familjen om vad som händer eller att berätta för kompisar om hur man har det. Det kan kännas som att ingen skulle förstå eller att ingen har varit med om liknande. Här på Gyllingen har vi i mer än 20 år träffat barn och ungdomar som är anhöriga. Hos oss kan du träffa andra i samma ålder och liknande situation.  

Hela familjen påverkas på olika sätt när någon inte mår bra. Därför erbjuder vi även olika typer av föräldrastöd, som anhörigkurs och öppen förskola, samt rådgivande samtal. Kontakta oss gärna, så kan vi tillsammans se hur vi kan stötta er.

Vi erbjuder:
Vanliga frågor och svar

Vi är på plats vardagar 8.30-16.30. Du kan ringa oss eller maila för att få kontakt. Vi har korta väntetider för besök.

Vi hjälper dig gärna vidare om vi ser att du behöver ha kontakt med någon annan verksamhet.

Nej, deltagande är kostnadsfritt för dig som bor i Göteborg. Detta gäller alla våra aktiviteter, stödgrupp, öppen verksamhet och läger.

Om du bor i en kranskommun har vi upparbetade rutiner för att kunna erbjuda kostnadsfritt deltagande i stödgrupp för dig som är barn eller ungdom. Då behövs kontakt med socialtjänsten i aktuell kommun och vi kan hjälpa dig med detta om du vill.

För dig som är över 18 år och har vuxit upp med en psykiskt sjuk närstående erbjuder vi stödsamtal. Vi har inte någon tidsgräns för samtal, vi stämmer av regelbundet hur kontakten ska fortgå. Det är vanligt att man går i samtal en gång per vecka i ett år.

Nej, vi skriver eller rapporterar inte. Vi har dock, som alla som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt till socialtjänsten vid oro. Vi kan också bistå familjer vid till exempel nätverksmöten eller SIP-möten.

Det beror på vilken aktivitet det är. När barn och unga ska delta i stödgrupp vill vi först träffa vårdnadshavarna och få en bild av hur det ser ut i familjen. Du behöver dock inte ha någon diagnos, det är din upplevelse av att den psykiska ohälsan påverkar barnen som är utgångspunkten. Om du som förälder vill ha stöd i att prata med dina barn om psykisk ohälsa kan vi hjälpa dig med det, genom rådgivande samtal eller metoden Beardslees familjeintervention.

På öppna förskolan behöver du inte berätta om din psykiska ohälsa om du inte vill. Deltagarna brukar dock uppskatta att det finns en öppenhet kring detta på Gyllingen, där man kan träffa andra föräldrar i liknande situation och utbyta erfarenheter.

Ja, det går bra att ta med sig en anhörig eller någon annan till exempel en socialsekreterare, boendestöd eller kontakt inom psykiatrin. 

Ja, det gör vi gärna! Onsdagar är en bra dag för oss, men det kan även finnas möjlighet på andra dagar. Vi besöker också gärna andra verksamheter och informerar om vad vi gör. 

Några gånger per år har vi ÖPPET HUS, där alla är välkomna att besöka oss för att få veta mer om Gyllingen.

Länkar och info

 

Här kan du läsa mer om hur det kan vara att vara förälder och må psykiskt dåligt eller anhörig förälder och få tips om olika typer av stöd:

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Att-vara-foralder-och-ma-psykiskt-daligt/

Trygghet ur stöd, studiecirkel och webutbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF: https://www.brackediakoni.se/trust

Göteborgs stads anhörigstöd: https://goteborg.se/wps/portal/start/omsorg-och-stod/anhoriga-och-frivilliga/stod-till-anhoriga

 

Vi vet att det finns många barn och unga som lever i familjer där någon har psykisk ohälsa eller sjukdom, däremot är det långt ifrån alla dessa som söker stöd hos oss.

Vi är beroende av att ni som möter dem i ert arbete informerar om att vi finns och ibland kanske även hjälper till att ta kontakt eller komma på studiebesök. Det kan ibland kännas obekvämt eller svårt att ta upp frågor kring psykisk ohälsa eller sjukdom kopplat till föräldraskap, men vår erfarenhet är att de allra flesta uppskattar att få prata om det. Kontakta oss gärna för att rådgöra kring hur man kan hjälpa barn, unga och föräldrar i dessa situationer.

Att gå i grupp eller samtal på Gyllingen bör aldrig vara en insats i en akut situation och det är viktigt att föräldrar så långt det är möjligt är med som initiativtagare. Om vi upptäcker att ett barn eller en ungdom är i behov av fortsatt eller annan typ av stöd försöker vi alltid hjälpa till att hitta det.

När är det lämpligt att gå i stödgrupp på Gyllingen?

o När det inte är en akut situation i hemmet, till exempel våld, akut (ohanterad) psykisk sjukdom, pågående separation/skilsmässa/flytt

o När vi bedömer att barnet är moget nog att fungera i grupp och kan ha mer nytta än stress av att delta i gruppen ( minimiålder 7 år)

o Om ingen av föräldrarna motsätter sig medverkan (kan dock vara en pågående process under grupptiden att informera och motivera föräldrar)

o Om inte för många andra insatser pågår samtidigt

o När man inte har gått i grupp förut (om ett barn vill gå flera gånger så rekommenderar vi en termins mellanrum)

Vi kommer gärna ut och informerar om vår verksamhet i arbetsgrupper, på mottagningar eller i skolor. Det är mycket viktigt och värdefullt för oss att ha goda kontakter, nätverk och samverkan för att vi tillsammans ska kunna stötta så många barn och unga som möjligt!

Gyllingen finansieras med föreningsbidrag från Göteborgs stad och har Göteborgs kommun som primärt upptagningsområde. Vi kan dock ta emot familjer från kranskommunerna mot en kostnad. Kontakta oss i så fall, vi har upparbetade rutiner för detta.

 

Folder om Gyllingen hittar du här för egen utskrift. Vi sänder dig gärna tryckta foldrar via brev. Maila eller ring oss om du vill ha.

Affisch för ÖPPEN FÖRSKOLA hittar du här

Folder om Beardslee familjeintervention hittar du här

En sammanfattning av Gyllingens METOD OCH MANUAL metod och manual hittar du här

 

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

 

Vi finns på plats måndag-fredag kl 8.30-16.30. Hör av dig om du vill ha mer information, rådgivning, för anmälan till grupper eller för att boka studiebesök.

Följ oss gärna på sociala medier.

På gång

Våra personliga mailadresser är: förnamn.efternamn[a]gyllenkroken.se

Kontakta oss

Gyllingens gruppledare:

Kjell Andersson

Vibeke Johansson

Lisa Gustafsson

Skicka e-post till oss genom att skriva förnamn.efternamn@gyllenkroken.se
Tel: 031-808992

I och med att du mailar oss, så samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som framgår av mailet. Se även Integritetspolicy/GDPR nedan.