När någon i familjen mår dåligt påverkar det alla

Gyllingen ger stöd till barn och ungdomar som har någon i sin familj med psykisk ohälsa eller sjukdom. Hos oss kan man träffa andra i samma ålder och liknande situation i grupp eller få enskilt stöd genom samtal. De viktigaste målen med verksamheten är att ge barn och ungdomar mer kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom och hur det kan påverka familjen samt att öka kommunikationen i familjen.

Barn och ungdomar känner sig ofta ensamma om sin situation och känslor av oro, stress, skuld och skam är vanliga. Att få möta andra i samma ålder och i liknande situation och få ta del av ny kunskap är avlastande och förebygger egen psykisk ohälsa. Många gånger kan det vara svårt att prata med varandra i familjen om den psykiska ohälsan eller sjukdomen, men ett öppnare samtalsklimat bidrar till ökad trygghet och förståelse för varandra. Såväl barn som föräldrar bär ofta på många fantasier och tankar om sin situation, och det kan underlätta att prata om dessa med varandra och någon utomstående.

Vem kan få stöd på Gyllingen?

Vi erbjuder gruppdeltagande och individuella kontakter för barn och ungdomar från 0-18 år och unga vuxna. Längre ner på sidan kan du läsa mer om hur grupperna är indelade och hur man går tillväga för att söka stöd. Vi startar nya grupper varje termin och tar emot enskilda kontakter löpande under året.

Vi arbetar pedagogiskt och deltagandet är kostnadsfritt. Vi är finansierade av bidrag från social resursförvaltning i Göteborgs stad, men är fristående från kommunen och psykiatrin och arbetar på vårdnadshavares uppdrag. 

Aktuellt nu och inför hösten

  • Utomhusaktiviteter för föräldrar och barn 0-2 år på tisdagarna kl 11-13. Ingen föranmälan, vi samlas utanför Gyllingen. Välkomna!
  • Tisdagarna den 1/6 och 8/6 erbjuder vi öppen verksamhet för barn och ungdomar 7-18 år. Tiden är 14.30-16-30 och ingen föranmälan behövs. Detta hoppas vi också kunna fortsätta med i höst. Välkomna!
  • Vi anordnar sommarlovskul för barn och ungdomar onsdag-fredag vecka 24 och 32. Se mer om innehållet i nyhetsinlägg längre ner. Välkomna!
  • Vecka 35 planerar vi att starta nya grupper: Tonårsgrupp måndagar, barngrupp onsdagar, mellangrupp torsdagar. Tiderna för grupperna är 15-16.30. Det finns platser kvar och man kan anmäla sig redan nu. Läs mer om grupperna nedan. Välkomna!
  • Vi finns tillgängliga för frågor, rådgivning, anmälan till grupper eller studiebesök vardagar mellan 8.30 och 16.30. Välkomna!

Följ oss på Facebook och Instagram 

Läs mer

Träffar för barn 0-2 år och föräldrar

För föräldrar med barn 0-2 år har vi öppen verksamhet varje tisdag kl 10-13. Där kan du träffa andra föräldrar med erfarenhet av psykisk ohälsa och sjukdom och få möjlighet till skapande, lek, musik och fika tillsammans med ditt barn. Till den här gruppen behöver du inte föranmäla dig, du kommer när du kan.

Om du är intresserad och vill veta mer om träffarna får du gärna ringa oss eller göra ett studiebesök! Du kan också läsa mer här.

Grupper för barn och unga 7-18 år och unga vuxna

Barn- och ungdomsgrupper är indelade i ålder:

Barngrupp från 7 år

Mellangrupp från 10 år

Tonårsgrupp från 13 år

Det är fem till tio deltagare i varje grupp och alltid två ledare. Gruppen träffas en gång i veckan under en termin (1,5 timme varje gång).

I gruppen får du möjlighet att träffa andra som har det liknande hemma som du. Då kan det kännas lättare att prata om vad man har varit med om och hur man mår eller ställa frågor som man funderar över. Du får också lära dig mer om psykisk ohälsa och sjukdom och om hur det kan påverka familjen, känslor och försvar, gränser och kommunikation mm. Varje träff har ett tema och innehåller samtal, lek, övningar och skapande genom till exempel bild. Vi börjar varje träff med att fika tillsammans.

Vi startar nya grupper varje termin och det går bra att anmäla sig när som helst under året. Innan gruppstart träffar vi vårdnadshavare och barn enskilt och berättar mer om vad vi gör och hur vi tänker så att det känns tryggt när gruppen startar. Unga över 15 år kan söka stöd utan vårdnadshavares medgivande, men vi uppmuntrar alltid till att berätta hemma att man går i grupp. 

Vissa terminer har vi också grupper för unga vuxna.

 

Enskilda stödsamtal

Vi erbjuder enskilda stödsamtal i första hand för tonåringar och unga vuxna. Om vi har tid och möjlighet så kan vi även erbjuda enskilt stöd till yngre barn och/eller föräldrar.

Samtalen kan handla såväl om att få svar på specifika frågor kopplat till en familjemedlems psykiska ohälsa eller sjukdom som om att få möjlighet att sätta ord på sin livssituation i stort. Ofta kommer man på samtal en gång i veckan, men det kan också vara mer sällan. Vi kommer tillsammans överens om hur många gånger vi ska träffas. 

Ring 031-80 89 92 eller maila gyllingen[at]gyllenkroken.se för att få mer information om stödsamtal.

För dig som är barn eller ungdom

Gyllingen vill lära dig som är barn eller ungdom:

• Att det finns andra som varit med om ungefär samma sak som du.

• Att det inte är någons fel att någon i din familj är eller har varit psykiskt sjuk.

• Att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt.

• Att sätta gränser och kunna säga ja till det du vill och nej till det du inte vill.

• Att känna igen och acceptera egna känslor och behov.

Vi som jobbar på Gyllingen har lång erfarenhet av att träffa barn och ungdomar och vi har tystnadsplikt.

Här kan du läsa mer om hur det kan vara att ha en förälder eller ett syskon som har psykisk ohälsa eller sjukdom:

https://www.1177.se/Kronoberg/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-rad1/Att-leva-med-psykisk-sjuk-foralder/

http://kuling.nu/

https://vaga-beratta.1177.se/world/

För dig som är förälder

Våra utgångspunkter är:

• Att föräldrar är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv.

• Att föräldrar vill sina barns bästa.

• Att kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp.

Vi jobbar på vårdnadshavares uppdrag, det vill säga att man inte behöver ansöka om bistånd för att komma till Gyllingen. Vi skriver inga journaler och rapporterar inte till någon myndighet, det går bra att delta anonymt. Vi som jobbar på Gyllingen har lång erfarenhet av att möta barn, ungdomar och föräldrar och vi har tystnadsplikt.

Såväl forskning som erfarenhet visar att det är avlastande och hälsofrämjande för barn och föräldrar att kunna prata om psykisk ohälsa eller sjukdom och hur det påverkar en i familjen. Här kan du läsa mer om hur det kan vara att vara förälder och må psykiskt dåligt:

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Att-vara-foralder-och-ma-psykiskt-daligt/

Du kan alltid söka stöd hos oss när det gäller frågor kring föräldraskap och psykisk ohälsa eller sjukdom.

Vi erbjuder Beardslees familjeintervention. Det är en förebyggande metod med syfte att stärka barn och föräldrar och ge familjen möjlighet att mötas i samtal. Familjeinterventionen består av minst sex samtal under sex till tio veckor:
- Samtal med föräldrar
- Samtal med barn
- Planeringssamtal med föräldrar
- Familjesamtal
- Uppföljande samtal
 
Läs mer om Beardslee här.

För dig som möter barn, unga och föräldrar i ditt arbete

Vi vet att det finns många barn och unga som lever i familjer där någon har psykisk ohälsa eller sjukdom, däremot är det långt ifrån alla dessa som söker stöd hos oss. Vi är beroende av att ni som möter dem i ert arbete informerar om att vi finns och ibland kanske även hjälper till att ta kontakt eller komma på studiebesök. Det kan ibland kännas obekvämt eller svårt att ta upp frågor kring psykisk ohälsa eller sjukdom kopplat till föräldraskap, men vår erfarenhet är att de allra flesta uppskattar att få prata om det. Kontakta oss gärna för att rådgöra kring hur man kan hjälpa barn och unga i dessa situationer.

Att gå i grupp eller samtal på Gyllingen bör dock aldrig vara en insats i en akut situation och det är viktigt att föräldrar så långt det är möjligt är med som uppdragsgivare. Om vi upptäcker att ett barn eller en ungdom är i behov av fortsatt eller annan typ av stöd försöker vi alltid hjälpa till att hitta det.

Vi kommer gärna ut och informerar om vår verksamhet i arbetsgrupper, på mottagningar eller i skolor. Det är mycket viktigt och värdefullt för oss att ha goda kontakter och nätverk för att vi tillsammans ska kunna stötta så många barn och unga som möjligt!

Gyllingen finansieras med föreningsbidrag från Göteborgs stad och har Göteborgs kommun som primärt upptagningsområde. Vi kan dock ta emot familjer från kranskommunerna i vissa fall, till exempel om barn är familjehemsplacerade i annan kommun eller om föräldrar är aktuella i psykiatrin i Göteborg.

Vi erbjuder Beardslees familjeintervention. Det är en förebyggande metod med syfte att stärka barn och föräldrar och ge familjen möjlighet att mötas i samtal. Familjeinterventionen består av minst sex samtal under sex till tio veckor:
- Samtal med föräldrar
- Samtal med barn
- Planeringssamtal med föräldrar
- Familjesamtal
- Uppföljande samtal

Folder om Beardslee finns under fliken informationsmaterial nedan.

Informationsmaterial för nedladdning eller utskrift

Folder om hela Gyllingens verksamhet kan vi sända dig via brev.

Folder om Gyllingens småbarnsgrupp hittar du här

Affisch för Gyllingens småbarnsgrupp 2020 hittar du här

Folder om Beardslee familjeintervention hittar du här

Se filmen om Gyllingen av Dan Ying och Kjell Andersson

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

Våra personliga mailadresser är: förnamn.efternamn[a]gyllenkroken.se

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Gyllingens gruppledare:

Kjell Andersson

Vibeke Johansson

Lisa Gustafsson

Skicka e-post till oss genom att skriva förnamn.efternamn@gyllenkroken.se
Tel: 031-808992

I och med att du mailar oss, så samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som framgår av mailet. Se även Integritetspolicy/GDPR nedan.