Projekt och utställningar

Gyllenbi

Med finansiering från Västra Götalandsregionens program för Socialt entreprenörskap, genomför vi under 2019 ett projekt som kallas för Gyllenbi.

Projektets mål är biodling på svenska och arabiska. Projektets syfte är att bidra till en hållbar framtid genom att kombinera biodling, integration och arbetsträning.

Projektet sker i samarbete med Mulitkults sociala arbetskooperativ i Lillhagsparken.

För att få veta mer och anmäla dig, kontakta:
Leif Fernberg eller Claudia Deifel på Stiftelsen Gyllenkroken
Tel: 031-808995

Eller fråga oss på Gyllenkroken!

Folkhögskoleförening

Tillsammans med Göteborgsfontänen har Stiftelsen Gyllenkroken startat en folkhögskoleförening.

En ny folkhögskola för vår målgrupp.
Arbetarrörelsens folkhögskola (AFIG) håller i försöksverksamheten under de första tre åren.

Har du funderat på att skaffa gymnasiekompetens?
Allmän kurs ger gymnasiekompetens. De teoretiska ämnena är historia, engelska, psykologi, svenska, samhälle och matte.
Dessa ämnen läser man i Afigs nya lokaler på 2a Långgatan på förmiddagarna.

Utbildningen är på 100% men bedrivs i individuell takt och på ett sätt som ger alla förutsättningar att lyckas med sina studier!
Varje termin är 20 eller 21 veckor, beroende på eventuella lovdagar.


För att få veta mer och anmäla dig, kontakta:
Natalia Merino-Torres på Arbetarrörelsens Folkhögskola
natalia.merino.torres@vsaf.nu
Tel: 0733-643881

Eller fråga oss på Gyllenkroken och Göteborgsfontänen!

Musical Bridges

 

 

Vi skriver och komponerar en MUSIKAL och sätter upp den tillsammans med studenter från Högskolan för scen och musik i Göteborg.  Vi dokumentärfilmar hela processen. Håll ögonen öppna för annat som händer på:
Facebook och Instagram

Ett projekt med stöd från Arvsfonden!
Syftet är att producera en musikal under 2017-2020. Stiftelsen Gyllenkroken samarbetar med Göteborgs universitet,
högskolan för scen och musik, och etablerade artister, kompositörer och regissör.
Processen dokumentärfilmas i samarbete med Filmbryggan.
Vi skriver och skapar musikalen från scratch till en färdig uppsättning på Artistens scen (Jacobsonsteatern)
i februari 2019 tillsammans med studenter som går sitt andra år på musikallinjen!
Det kommer att bli 5 föreställningar. Premiär på Artisen i Göteborg den 13 februari 2019!!

Vi jobbar i arbetsgrupperna musikal och film
- Musikal Samarbete kring musikalens alla delar sker med etablerade artister. Uppsättningen
framförs i samarbete med musikallinjen på Göteborgs universitet och premiäruppsättningen
sker på Artistens elevscen i Göteborg 2019.
- Film Arbetet med musikalen filmas dokumentärt, deltagarna arbetar i öppna dynamiska
grupper och lär sig film och teknik.

Vi som jobbar i projektet är:
Annica Engström
projektledare Musical bridges
Tel: 0727-099038,
e- post: annica.engstrom[a]gyllenkroken.se

Nina Norblad
Studierektor, artist
Högskolan för scen och musik i Göteborg
Musical bridges kontaktperson på HSM

Mattias Palm konstnärlig ledare, regissör
Martin Schaub musiker, kompositör
Patrick Rydman musiker, kompositör
Mia Wright dokumentärfilmare
Ylva Sundell projektmedarbetare
ylva.sundell[a]gyllenkroken.se

Inre rum (utställning)

Inre rum på Stiftelsen Gyllenkroken var ett kunskapscenter om psykisk sjukdom, hälsa och ohälsa.

Inre rum gav människor med erfarenhet av psykiska funktionshinder möjlighet till egenmakt och återhämtning genom att vidareutveckla den egna kompetensen. Vi arbetade för att öka kunskapen och minska fördomarna om psykisk ohälsa. I projektet Inre rum fick personer med erfarenhet av psykisk ohälsa möjlighet att belysa sin situation och sprida ökad kunskap, genom föreläsningar, pedagogisk verksamhet, utställningar, medverkan i media, aktiviteter på internet, personliga möten och på många andra sätt. Här arbetade människor med inifrån-perspektiv som sakkunniga.

Inblick
Inre rums tidning Inblick producerades av deltagarna och tog upp aktuella frågor och fakta från psykiatrins värld och personliga erfarenhetsberättelser. För närvarande ligger Inblick i malpåse men vem vet, vi kanske startar igen... Här kan du läsa alla nummer vi producerade 2007-2011.

Läs tidningen Inblick 

Utställningen Psykets historia
Psykiskt sjuk eller normal, gudomligt välsignad eller ignorerad det beror på vilken tid du lever i och på vilken plats du befinner dig.

En del i Inre rums verksamhet var att producera utställningar, små som stora. Den stora utställningen "Psykets historia - en resa genom 4000 år" gav en bild av hur man sett på olika psykiska tillstånd genom tiderna, både ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Utställningen turnerade runt på museer i Sverige under tre år och turnén är nu avlutad.

En annan tid (utställning)

En annan tid är en utställning som skall inspirera, vidga perspektiven och förmedla kunskap inom frågor som rör psykiatrisk heldygnsvård, i går, i dag och i morgon.

Inre rum på Gyllenkroken producerade utställningen under 2011 -2012 på uppdrag av SKL. Den är byggd i fyra delar som kan ses var för sig eller alla fyra tillsammans. Den 8 oktober 2012 invigdes högtidligen under SKLs Nationella Framtidskonferens på Münchebryggeriet i Stockholm.

Ladda ner pdf

Sociala webben

Projekt Sociala Webben pågick under två år och avslutades i maj 2011. Det handlade om att fler skulle börja använda webben och sociala verktyg. Deltagarna var aktivt med och påverkade utvecklingen av projektet via webben.

Det fanns ett antal viktiga delar på projektets webbplats Gulhaken.se:

  • Ett område för medlemmarna att presentera sig själva.
  • Nyheter inom psykisk hälsa. Tips, kommentarer och diskussioner om vad som hänt.
  • Kalender. Deltagare kunde dela med sig av föreläsningar, tv-program eller evenemang.

En annan viktig aspekt var utbildning och workshoppar; deltagarna fick lära sig mer om bloggande, Facebook och andra verktyg.

Projekt Form

Hösten 2002 började en grupp på Gyllenkroken arbeta med utsmyckningarna till nya psykiatriska kliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg. Tanken var att kreativa människor som har erfarenhet av psykiatrisk vård själva skulle delta i utsmyckningarna. Projektet som fick namnet Form var också en utbildning, pågick i tre år och finansierades av Allmänna arvsfonden.

I april 2004 visades skisser till utsmyckningarna i utställningshallen på Stadsbiblioteket. De färdiga verken invigdes den 7 september 2005 och visades för allmänheten på Östra sjukhusets entrégård fram till den 6 oktober 2006. Då kunde de flyttas in till sina platser på de tre innergårdarna i den nya kliniken som då äntligen var klar att invigas.

Se filmen om Projekt Form.

Projekt Form from Dan on Vimeo.

 

På gång