Projekt

Projekt TrUSt är ett treårigt projekt som drivs av Bräcke diakoni i samverkan med NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) och stiftelsen Gyllenkroken och är möjligt tack vare medel från Allmänna Arvsfonden.

Målet är att utveckla föräldraskapsstöd som grundar sig på föräldrarnas erfarenheter och behov.

 Läs mer här.

Projekt Trialog drivs av Bräcke diakoni och vänder sig till dig som står nära en vuxen person med psykisk funktionsnedsättning - det spelar ingen roll om du är förälder, syskon, avlägsen släkting, granne eller vän.

 

Gyllenkroken samarbetar med Bräcke Diakoni i projekt Trialog. Läs mer här.

Gyllenkroken har samarbetat med Bräcke Diakoni i deras projekt Vuxensyskon. Läs mer om projektet här.

Med finansiering från Västra Götalandsregionens program för Socialt entreprenörskap, genomförde vi under 2019 ett projekt som kallades för Gyllenbi.

Projektets mål var biodling på svenska och arabiska. Projektets syfte var att bidra till en hållbar framtid genom att kombinera biodling, integration och arbetsträning.

Projektet skedde i samarbete med Mulitkults sociala arbetskooperativ i Lillhagsparken.

Tillsammans med Göteborgsfontänen har Stiftelsen Gyllenkroken startat en folkhögskoleförening.

En ny folkhögskola för vår målgrupp.
Arbetarrörelsens folkhögskola (AFIG) håller i försöksverksamheten under de första tre åren.

Har du funderat på att skaffa gymnasiekompetens?
Allmän kurs ger gymnasiekompetens. De teoretiska ämnena är historia, engelska, psykologi, svenska, samhälle och matte.
Dessa ämnen läser man i Afigs nya lokaler på 2a Långgatan på förmiddagarna.

Utbildningen är på 100% men bedrivs i individuell takt och på ett sätt som ger alla förutsättningar att lyckas med sina studier!
Varje termin är 20 eller 21 veckor, beroende på eventuella lovdagar.

För att få veta mer och anmäla dig, kontakta:
Natalia Merino-Torres på Arbetarrörelsens Folkhögskola
natalia.merino.torres@vsaf.nu
Tel: 0733-643881

 

Under åren 2017-2019 skrev och komponerade vi en MUSIKAL och satte upp den tillsammans med studenter från Högskolan för scen och musik i Göteborg.  Vi dokumentärfilmade hela processen.

Ett projekt med stöd från Arvsfonden!
Syftet var att producera en musikal under 2017-2019. Stiftelsen Gyllenkroken samarbetade med Göteborgs universitet,
högskolan för scen och musik, och etablerade artister, kompositörer och regissör.
Processen dokumentärfilmades i samarbete med Filmbryggan.
Vi visade  den färdiga uppsättningen på Artistens scen (Jacobsonsteatern)
i februari 2019 tillsammans med studenter som gick sitt andra år på musikallinjen. Det blev  fem fullsatta föreställningar.

Inre rum på Stiftelsen Gyllenkroken var ett kunskapscenter om psykisk sjukdom, hälsa och ohälsa.

Inre rum gav människor med erfarenhet av psykiska funktionshinder möjlighet till egenmakt och återhämtning genom att vidareutveckla den egna kompetensen. Vi arbetade för att öka kunskapen och minska fördomarna om psykisk ohälsa. I projektet Inre rum fick personer med erfarenhet av psykisk ohälsa möjlighet att belysa sin situation och sprida ökad kunskap, genom föreläsningar, pedagogisk verksamhet, utställningar, medverkan i media, aktiviteter på internet, personliga möten och på många andra sätt. Här arbetade människor med inifrån-perspektiv som sakkunniga.

Inblick
Inre rums tidning Inblick producerades av deltagarna och tog upp aktuella frågor och fakta från psykiatrins värld och personliga erfarenhetsberättelser. För närvarande ligger Inblick i malpåse men vem vet, vi kanske startar igen... Här kan du läsa alla nummer vi producerade 2007-2011.

Läs tidningen Inblick 

Utställningen Psykets historia
Psykiskt sjuk eller normal, gudomligt välsignad eller ignorerad det beror på vilken tid du lever i och på vilken plats du befinner dig.

En del i Inre rums verksamhet var att producera utställningar, små som stora. Den stora utställningen "Psykets historia - en resa genom 4000 år" gav en bild av hur man sett på olika psykiska tillstånd genom tiderna, både ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Utställningen turnerade runt på museer i Sverige under tre år och turnén är nu avlutad.

En annan tid är en utställning som skall inspirera, vidga perspektiven och förmedla kunskap inom frågor som rör psykiatrisk heldygnsvård, i går, i dag och i morgon.

Inre rum på Gyllenkroken producerade utställningen under 2011 -2012 på uppdrag av SKL. Den är byggd i fyra delar som kan ses var för sig eller alla fyra tillsammans. Den 8 oktober 2012 invigdes högtidligen under SKLs Nationella Framtidskonferens på Münchebryggeriet i Stockholm.

Ladda ner pdf

Projekt Sociala Webben pågick under två år och avslutades i maj 2011. Det handlade om att fler skulle börja använda webben och sociala verktyg. Deltagarna var aktivt med och påverkade utvecklingen av projektet via webben.

Det fanns ett antal viktiga delar på projektets webbplats Gulhaken.se:

  • Ett område för medlemmarna att presentera sig själva.
  • Nyheter inom psykisk hälsa. Tips, kommentarer och diskussioner om vad som hänt.
  • Kalender. Deltagare kunde dela med sig av föreläsningar, tv-program eller evenemang.

En annan viktig aspekt var utbildning och workshoppar; deltagarna fick lära sig mer om bloggande, Facebook och andra verktyg.

Hösten 2002 började en grupp på Gyllenkroken arbeta med utsmyckningarna till nya psykiatriska kliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg. Tanken var att kreativa människor som har erfarenhet av psykiatrisk vård själva skulle delta i utsmyckningarna. Projektet som fick namnet Form var också en utbildning, pågick i tre år och finansierades av Allmänna arvsfonden.

I april 2004 visades skisser till utsmyckningarna i utställningshallen på Stadsbiblioteket. De färdiga verken invigdes den 7 september 2005 och visades för allmänheten på Östra sjukhusets entrégård fram till den 6 oktober 2006. Då kunde de flyttas in till sina platser på de tre innergårdarna i den nya kliniken som då äntligen var klar att invigas.

Se filmen om Projekt Form.

Projekt Form from Dan on Vimeo.

 

På gång