Intresseanmälan

Vi tar emot intresseanmälningar till våra tjänster löpande.

Du som är intresserad av att arbeta i något av våra boenden, kontakta Boendeföreståndare Emma Wig, emma.wig@gyllenkroken.se.

Du som söker arbete i någon annan del av vår organisation, kontakta Verksamhetschef Emma Simonsson Vento, emma.vento@gyllenkroken.se

Vår vision

Ett samhälle som ger utrymme för alla.
Med det menar vi ett socialt hållbart samhälle fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering, där mångfald och respekt för människors olikheter råder.

Vår vision är också ett samhälle där alla har rätt till ett värdigt liv, fungerande samhälleliga stödfunktioner samt en tillgänglig och fungerande psykiatrisk och somatisk vård - lika för alla.