Välkommen till oss

Stiftelsen Gyllenkroken finns på Garverigatan 2 i Göteborg

Vi fyller 30 år!

På gång

Aktuellt just nu på Gyllenkroken!

Gyllingen

Småbarnsgrupp på Gyllingen

Nyhet

Arbetsprövning och Sysselsättning

Du kan välja Gyllenkroken som plats att arbetsträna!

På Gyllenkroken

Vad vi gör

Boende

Korttidsboende eller Gruppboende

Café Koopen

Här kan du äta en prisvärd lunch och ta en fika

Projekt

Vi har startat en folkhögskoleförening