GRUPPSTÖD

Här får du möjlighet att träffa andra barn och ungdomar som har det liknande hemma som du. Då kan det kännas lättare att prata om vad man har varit med om och hur man mår eller ställa frågor som man funderar över. Varje träff har ett tema och innehåller samtal, lek, övningar och skapande. Vi börjar varje träff med att fika tillsammans. De teman vi har i grupperna är:

  • Känslor och försvar
  • Psykisk sjukdom
  • Kommunikation
  • Det här är jag
  • Jag och min familj
  • Mina gränser
  • Min framtid
  • Det här är vi

Grupperna är indelade i ålder; barngrupp 7-9 år, mellangrupp 10-12 år, tonår 13-15 år och 16-18 år. Gruppen träffas en gång i veckan under en termin (1,5 timme varje gång).Det är fem till tio deltagare i varje grupp och två ledare.

Vi startar nya grupper på våren och på hösten. Det går bra att anmäla sig när som helst under året. Innan gruppstart träffar vi vårdnadshavare och barn enskilt och berättar mer om vad vi gör så att det känns tryggt när gruppen startar. Unga över 15 år kan söka stöd utan vårdnadshavares medgivande, men vi uppmuntrar alltid till att berätta hemma att man deltar i grupp. 

Gyllingen vill lära dig som är barn eller ungdom:

• Att det finns andra som varit med om ungefär samma sak som du.

• Att det inte är någons fel att någon i din familj är eller har varit psykiskt sjuk.

• Att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt.

• Att sätta gränser och kunna säga ja till det du vill och nej till det du inte vill.

• Att känna igen och acceptera egna känslor och behov.

Här kan du läsa mer om stödgruppsmetoden och om våra teman.