För dig som har barn tillsammans med en person som har psykisk ohälsa eller sjukdom erbjuder vi en kurs på tre tillfällen. Som partner påverkas man på olika sätt av att leva nära någon som är sjuk. Man kan påverkas som anhörig oavsett om man lever ihop eller har separerat.

Varje träff innehåller en föreläsning samt möjlighet till dialog. De teman vi har fokus på i kursen är:

  1. Anhörigskap och stöd - Vad innebär det att vara anhörig? Vad har jag för rättigheter? Vilket stöd erbjuder samhället för mig som anhörig?
  2. Tankar och känslor - Hur påverkas tankar och känslor av anhörigskapet och hur kan jag hantera detta?
  3. Familjen - Hur påverkas familjen när någon är sjuk? Om familjeroller, ansvar och kommunikation. 

Nästa kurs startar vecka 45 (torsdagarna 9/11, 16/11, 23/11 kl 18-20). Anmäl intresse genom att maila oss på gyllingen[at]gyllenkroken.se.

Kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp!