Sysselsättning, arbetsprövning, praktik

 

Läs pdf

Du kan välja Gyllenkroken som plats att arbetsträna, pröva, ha praktik eller liknande. Vi arbetar med självstärkande och rehabiliterande insatser.

Vår målsättning är att deltagarna i ökad utsträckning skall kunna ta kontroll över och bli en auktoritet i sitt eget liv. Vi stöttar till nyorientering och utveckling och erbjuder arbetsuppgifter som motsvarar personens intresse, kunskap och ambition. Som deltagare skall man kunna känna sig delaktig i ett sammanhang och som en viktig del av en större helhet.

Som deltagare i en arbetsmarknads eller sysselsättningsåtgärd kan du delta på det sätt som passar dig, från några timmar upp till full arbetstid om och när du är redo. För varje person upprättas en individuell plan, den efterföljs med regelbunden återkoppling och uppföljning av uppsatta mål och delmål. Varje deltagare har en personlig handledare.

Intresserad?
Kontakta Emma
emma.vento@gyllenkroken.se