Till våren kommer vi på Gyllingen att erbjuda tre träffar med fokus på föräldrar som är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. Vi har precis satt igång med detta projekt och ägnar oss nu åt omvärldsorientering och planering. Vi har länge mött behovet från anhöriga föräldrar av att få träffas och lära mer om vilket stöd som finns i samhället, känslor i anhörigskapet och hur man på bästa sätt kan vara till hjälp och stöd för sitt barn. Så detta är nu de teman vi fokuserar på inför kommande vår. Träffarna kommer att äga rum i mars och april och mer information kommer när vi närmar oss. Vi ser fram emot att detta kan bli en del av vårt stående utbud av stöd på Gyllingen.